فن-کویل--

فن کوئل چیست ؟

فن کویل چیست ؟ فن کویل آخرین بخشی از یک سیستم تهویه مطبوع است که به صورت مستقیم در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی …