مقایسه چیلر های جذبی و چیلر های تراکمی:

 

چیلر در صنعت و تهویه  به معنای اب سردکن میباشد. چیلر ها را میتوان به دو دسته کلی چیلر های جذبی و چیلرهای تراکمی تقسیم کرد. چیلر های جذبی و تراکمی کاربرد های متفاوتی دارند

تفاوت سیکل تبرید جذبی و تراکمی

در چیلرهای تراکمی و جذبی در اواپراتور  گرما جذب میشود در چیلر های جذبی ،مبرد به وسیله جذب گرما در ژنراتور باعث انتقال بخار مبرد از اواپراتور به کندانسور میشود و ژنراتور با افزایش دمای مبرد، موجب انتقال گرما میشود..

در چیلر های جذبی و چیلر های تراکمی اختلاف در، چرخه کار مکانیکی و استفاده از انرژی الکتریکی میباشد. در چیلر های جذبی با استفاده از واکنش های شیمیایی در مجاورت گرما ،چرخه کامل میشود.

مقایسه سیکل تبرید جذبی و تراکمی

مزایا و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

چیلر های جذبی حجم کمتری را اشغال میکنند.در پروژه های بزرگ که به تامین زیاد انرژی لازم است از چیلر های جذبی استفاده میکنند. با توجه به اینکه از چیلر برای بدترین شرایط گرمایی استفاده میشود در مواقعی غیر از اوج بار ،مصرف به صورت جزیی میباشد و با استفاده از کنترل چیلر به صورت موردی ویا خاموش شدن کمپرسور میتوان کنترل ظرفیت چیلر های جذبی و تراکمی به صورت موردی نیز انجام میگیرد.

چیلر های جذبی هنگام کارکردن صدای کمتری دارند اما چیلر های تراکمی در اثر کار کمپرسور دارای سروصدا و ارتعاشات و لرزش زیاد می باشندو برای موتور خانه هایی که باید آلودگی صوتی نداشته باشند از چیلر جذبی استفاده میکنند.

ماده مبرد چیلر جذبی آب مقطر می باشد در حالی که ماده مبرد چیلرهای تراکمی از نوع کلروفلوورکربن ها بوده که آثار بسیار زیان باری بر روی محیط زیست از جمله آسیب  به لایه ازن میشود. در چیلر های جذبی علاوه بر آب مقطر  از لیتیوم بروماید به عنوان جاذب استفاده می شود که به خودی خود سمی نمیباشد اما مواد ضد خورنده که به آن اضافه می گردد مانند لیتیوم کرومات و نیترات بسیار سمی و خطرناک هستند و از تماس مستقیم با آن ها باید جلوگیری کرد .

تفاوت سیکل چیلر تراکمی و جذبی

چیلر های جذبی و چیلر های تراکمی مصرف برق متفاوتی دارند.چیلر های تراکمی برق بیشتری را مصرف میکنند

از چیلر جذبی بهتر است در نیروگاه ها استفاده شود چون در نیروگاه ها، انرژی گرمایی   به وفور در دسترس می باشد، اما از چیلرهای تراکمی به دلیل راحتی در نگهداری در  مصارف مسکونی استفاده میشود..

مقایسه راندمان انواع  چیلرهای جذبی و تراکمی

بازدهی برابر است با گرمای گرفته شده تقسیم بر کار که بازدهی از جمله  عوامل مهم در انتخاب چیلر میباشد.

COP=Q/W

 

برای انتخاب چیلر، آن را بر حسب مقدار بار برودتی انتخاب میکنیم همچنین برای بررسی دقیق تر بازدهی چیلر از   درصد استفاده میکنیم ..

 

چیلر جذبی تک اثره

در چیلر های جذبی تک اثره ابتدا بازدهی را بررسی میکنند.

چیلر جذبی تک اثره بخار

چیلر جذبی دو اثره

چیلر های جذبی دواثره بازدهی بیشتری نسبت به چیلر های تک اثره دارندو مقدار مصرف انرزی در آن کمتر است.

چیلر جذبی دو اثره

مهم ترین تفاوت در این چیلر ها تفاوت در دمای کندانسور میباشد که باعث تغییر در ظرفیت چیلر و مصرف برق میشود

چیلر هواخنک

چیلر تراکمی آب خنک

بازدهی در چیلرهای آب خنک بالاتر از چیلرهای هوا خنک است.

مقایسه چیلر جذبی و تراکمی در مقیاس مصرف انرژی

اگر دو جسم گرم  و سرد کنار یکدیگر قرار گرفته باشند ،گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل و برای اینکه گرما به جسم سرد منتقل میشود طبق قانون دوم ترمودینامیک باید کار و انرژی صرف شود در چیلرهای تراکمی این مصرف انرژی در قالب انرژی الکتریسته می باشد و در چیلر جذبی این مصرف انرژی در قالب انرژی گرمایی می باشد که معمولا به صورت مصرف گاز می باشد.

محاسبه مصرف گاز در چیلرهای جذبی تک اثره

چیلر جذبی تک اثره

کاتالوگ چیلر جذبی تک اثره کریر

 

 

 

چیلر جذبی دو اثره

چیلر جذبی دو اثره به دلیل وجود مشعل روی خود نیازی به  دیگ بخار ندارد

مصرف برق چیلرهای تراکمی

مصرف برق در چیلر های تراکمی توسط ، توان الکتریکی کمپرسورها می باشد که با توجه به آمپر مورد نیاز این انرژی مصرف میشود.  مصرف برق چیلرهای هوا خنک بیشتر  از چیلر های آب خنک میباشد برای مقایسه میزان هزینه چیلرها با یکدیگر همانند ظرفیت برودتی قبل کمپرسور را انتخاب میکنیم و  طبق  آن مصرف برق چیلرها را مقایسه می کنیم.  معمولا  چیلرهای تراکمی دارای دو مدار تبرید به صورت جداگانه هستند

.

مقایسه مصرف آب در چیلرهای تراکمی و جذبی

چیلر های جذبی و چیلر های تراکمی آب خنک نیاز به برج  خنک کننده دارند. برج خنک کننده که مصرف آب دارد عملکردش بر اساس تبخیر میباشدهر چه برج خنک کننده بزرگتر باشد ،مصرف آب آن نیز افزایش می یابد  .

برج جهت چیلر تراکمی آب خنک

برج خنک کننده جهت چیلر جذبی تک اثره

برج خنک کننده جهت چیلر جذبی دو اثره