انواع چیلرها:

تقسیم بندی چیلرها بر اساس خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته هوا خنک، آب خنک، و تبخیری تقسیم می‌شوند

همچنین چیلر ها به دو دسته چیلر جذبی و چیلر تراکمی تقسیم بندی میشوند

 

چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی و  چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی   باعث ایجاد سرما و برودت  می‌شوند.

 

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز در کمپرسور، متراکم میشود. این  گاز متراکم شده  به وسیله آب یا هوای خنک به کندانسور وارد میشود این مایع با عبور از شیر انبساط از فشارش کاسته میشود و ووارد اواپراتور میشود .وقتی فشار کاهش میابد مایع تبخیر میشود وباعث کاهش دمای فضای خنک‌کننده میشود .و این سیکل تکرار میشود.

 

انواع چیلر تراکمی:

چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو

چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرال

چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی

کنترل‌کننده‌های فشار در چیلر تراکمی

کنترل فشار بالا و پایین در چیلر تراکمی

چیلرهای تراکمی با کمپرسور سانتریفیوژ

 

 

 

در چیلر تراکمی کمپرسور باید با فشار معینی کار کند. هر گاه فشار افزایش یا کاهش یابد کنترل کننده ،دستگاه را خاموش میکند..

 

اگر کمپرسور در فشار بالا خاموش شود کلید ریست را میزنیم و اگر کمپرسور در فشار پایین خاموش شود،دستگاه در اثر افزایش فشار گاز روشن میشود.

کنترل فشار روغن:

در کمپرسور باید فشار روغن کنترل شوداگر فشار روغن کنترل نشود ،کمپرسور آسیب میبیند. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از لوله ها  ببه مکش کمپرسور و لوله دیگر به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می‌شود. فشار

باشد اگر کمتر از این مقدار باشد دستگاه خاموش میشود.   psi 10  روغن باید

 

ساختمان چیلر تراکمی

الکتروموتور: میل لنگ با حرکت دورانی خود باعث حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر میشود و در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می‌شود.

کوپلینگ: جفت‌کننده محور میل لنگ  و محور الکترو موتور در  کمپرسور است

کمپرسور: گاز خروجی از اواپراتور را متراکم میکند و وارد کندانسور می‌کند

لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می‌کند

کندانسور: در چیلر تراکمی کندانسور از نوع  لوله  و پوسته  است که  در داخل پوسته گاز مبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک وجود دارد . گاز متراکم شده به وسیله  لوله وارد پوسته کندانسور می‌شود. و در تماس با لوله‌های مسی حاوی آب خنک، خنک شده  و به مایع تبدیل می‌شود و از پایین از طریق لوله خارج می‌شود . آب خروجی از کندانسور به برج خنک کن وارد  می‌شود و پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.

فیلتر  یا صافی رطوبت گیر: برای گرفتن مواد جامد و رطوبت  در سیستم از فیلتر استفاده میشود..

شیر برقی: شیر برقی از ترموستات فرمان می‌گیرد.

شیشه رویت :رطوبت بیش از حد  سیستم  را مشخص میکند

لوله مکش:  گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور می‌گردد

تابلو وسایل اندازه‌گیری و کنترل فشار:  مانومترهای کنترل فشار کم و زیاد و کنترل فشار روغن روی آن نصب شده‌است .

اصول کار چیلر تراکمی

سیال مبرد وارد تبخیرکننده که در داخل اتاقی که می‌خواهیم سرد کنیم می‌شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می‌شود و سیال تبخیر می‌شود و در نهایت درجه حرارت اتاق پایین می‌آید :

 

دمای آب رفت برج خنک کن بایستی ۲۸ درجه سانتیگراد باشد.

دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی ۵ درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد.

فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی ۴۵ تا ۷۵ پی اس آی ورانش ۲۰۰ تا ۲۶۰ پی اس آی باشد با کندانسور آبی.

هنگامی که می‌خواهیم گاز تزریق کنیم بایستی شیر سرویس آن را ببندیم.

در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز باشد. مکش – رانش – مایع.

برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می‌کنیم.

برای وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر خاموش باشد.

برای روغن زدن هم باید دستگاه خاموش باشد.

فشار روغن حداقل PSi 20 بیشتر از درجه فشار مکش باشد.

سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.

روغن داخل کمپرسور حدود ۱/۲ سطح شیشه روغن نما باشد و اگر از ۱/۴ سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تأمین کنید.

مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل ۱/۵ کیلوگرم پیشنهاد می‌شود.

از گیج قرمز برای فشار زیاد و تست ازت استفاده می‌شود.

از گیج آبی (یا سبز) برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده می‌شود.

در کنار دریا فشار وکیوم باید ۱٫۲۹ اینچ جیوه باشد و در تهران ۲۷ اینچ جیوه.

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب‌کننده به عنوان کمپرسور استفاده میکنند

سیستم   خنک کننده چیلر های جذبی  لیتیوم برماید است. بخار آب در کندانسور که دارای فشار 1اتمسفر است به حالت مایع در می‌آیدو سپس در خنک‌کننده دوباره به بخار تبدیل میشود  و آب برای تبخیر شدن گرمای نهان خود را از محیط خنک‌کننده می‌گیرد و باعث ایجاد برودت میشود  سپس بخار آب ایجاد شده در خنک‌کننده به جذب‌کننده منتقل میشود و دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

 

انواع چیلر جذبی

۱- چیلر های تک اثره

شامل تغذیه بخار، تغذیه آب داغ  و تغذیه آب گرم می‌شوند وهمگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می‌باشند.

 

۲- چیلر های دو اثره

به چیلر های دو اثره با تغذیه بخار و  چیلر های دو اثره با شعله مستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. چیلر های دو اثره  دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره‌ هستند.

 

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی:

ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی بین ۲ تا ۶٫۱ است.

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی تک اثره بین ۰٫۶ الی ۰٫۸ است.

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره 1.2 است.