برج خنک کننده گرد

برج خنک کننده گرد سطح مقطع دایره ای شکل دارد.

در برج خنک کننده گرد ، سیستم توزیع آب به صورت دورانی صورت میگیرد .

برج خنک کننده گرد  در مقابل باد استحکام بالایی دارد .

از برج خنک کننده گرد در هر نوع شرایط آب و هوایی میتوان استفاده کرد.

در  اطراف برج خنک کننده گردنباید مانعی وجود داشته باشد چون از همه طرف نیاز به تنفس دارد.

در برج خنک کننده گرد ، جریان هوا به صورت مکانیکی القایی میباشد.

 

 

 

ویژگی های برج خنک کننده گرد:

پکینگ برج خنک کننده در قسمت وسط برج خنک کننده که  بیشترین قطر را دارد وجود دارد.

پروانه و تجهیزات انتقال قدرت برج خنک کننده در قسمت بالای برج که قطر کمتری دارد ، قرار دارند.

آب به وسیله ی فشار پمپ به بالای پکینگ فرستاده میشود و در آنجا به وسیله ی کلگی توزیع آب برج خنک کننده به دوران درآمده و آب را توزیع میکند.

 

به دلیل دوران همیشگی  این سیستم توزیع آب دچار استهلاک میشود  و در مدت های مشخص نیاز به تعمیر دارند.

 

 

 

 

 

قسمت  های مختلف برج خنک کننده گرد:

1- الکتروموتور

2-نگهدارنده های مکانیکی

3- فن محوری

4- لوله توزیع آب

5- قطره  گیر

6-نگهدارنده های افقی

7-لوله عمودی

8-پایه

9-سامپ

10-کاهش دور

11-حفاظ فن

12-بدنه

13-کلگی توزیع آب

14-فیل پک ها

15-دریچه ورود هوا

16-نگهدارنده های عمودی

17-تشت اب سرد

18-فلنج ها

 

اطراف برج خنک کننده گرد دریچه های ورود هوا وجود دارد .

برج خنک کننده هوا را از تمام جهت ها  مکش می کند.

زمانی که دو برج خنک کننده گرد کنار هم هستند باید بین آنها فاصله وجود داشته باشد .

برج های خنک کننده گرد بازدهی بالایی دارند.

برج های خنک کننده گرد نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.

معمولا از برج های خنک کننده گرد در واحد های صنعتی استفاده نمیشود.