مقایسه کولر گازی پنجره ای با اسپیلت

کولرگازی اسپیلت دستگاهی است که یونیت داخلی آن به دیوار نصب می شود. و یونیت خارجی آن در بیرون از ساختمان قرار میگیرد.

کولر گازی پنجره ای دستگاهی است که پشت پنجره و یا جایی که پشت آن فضای باز است، نصب می شود.

انواع کولر گازی

کولر های گازی به سه دسته تقسیم میشوند:

کولر گازی اسپلیت

کولر گازی ایستاده

کولر گازی پنجره ای

 

تفاوت در اندازه کولر گازی

یونیت خارجی کولر گازی اسپلیت که در بیرون از ساختمان قرار دارد فضای زیادی را اشغال میکند.اما یونیت داخلی اسپلیت فضای کمتری را میگیرد و روی دیوار نصب میشود.

کولر قابل حمل نیز فضای زیادی از زمین کنار پنجره را اشغال میکند.و در فضا های کوچک کاربرد ندارد.

تفاوت در طراحی کولر گازی:

از نظر طراحی بدنه داخلی کولر گازی اسپلیت روی دیوار نصب میشود و قسمتی از آن به نام یونینت خارجی در بیرون از ساختمان قرار میگیرد که زیبا به نظر نمیرسد.

اگر فضای بیرون از خانه نیز مهم میباشد بهتر است که کولر گازی پرتال را نصب کنید.

تفاوت در نصب کولر گازی:

اگر کولر گازی اسپلیت انتخاب کرده کرده اید باید برای نصب آن از یک متخصص نصاب کمک بگیرید.

نصب کولر گازی یک کار تخصصی است  و نصب آن  اگر یک کولر گازی اسپلیت خریداری کرده اید باید با یک متخصص برای نصب آن تماس بگیرید و چون هم قسمت داخلی و هم خارجی آن بر روی دیوار نصب می شوند و این کار به دلیل تخصصی بودن فقط از عهده نصاب متخصص آن برمی آید.

کولر گازی پنجره ای و قابل حمل را میتوانید خودتان نصب کنید و نیاز به متخصص نصاب نخواهد بود.

تفاوت در میزان صدای کولر گازی:

کولر گازی اسپیلت به دلیل اینکه کمپرسور آن خارج از ساختمان قرار میگیرد صداییی داخل ساختمان وجود ندارد.

اما کولر گازی قابل حمل و پنجره ای به چون کمپرسور در محل استفاده وجود دارد ،صدای زیادی را در محل استفاده ایجاد میکنند.

مدل و برند کولر های گازی در میزان صدای آنها نیز موثر هستند.

تفاوت در ظرفیت کولر گازی

در کولر گازی اسپلیت چون دستگاه سردکن جدا از کمپرسور میباشد به همین دلیل میتوان کولر هایی با قدرت بیشتر تولید کرد.

قدرت کولر گازی اسپلیت بسیار بیشتر از کولر های گازی قابل حمل و پنجره ای میباشد.

امروزه کولر گازی پنجره ای  کمتر تولید میشود ولی کولر گازی اسپلیت بیشترین کاربرد را دارد.

در ساختمان هایی که محدودیت فضا وجود ندارد از کولر گازی اسپلیت استفاده میشود.

تفاوت کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

  • کولر گازی اسپلیت

پنل داخلی کولر گازی اسپلیت به وسیله دو لوله به کندانسور  که در بیرون  ساختمان  است متصل میشود.

تعمیر و نگهداری کولر گازی اسپلیت  راحت تر از کولر گازی پنجره ای میباشد.

 

نصب کولرگازی پنجره ای راحت تر از کولر گازی اسپلییت میباشد.

نصب کولر گازی اسپلیت دشوار تر است چون برای نصب کولر گازی اسپلیت نیاز به سوراخ کاری و کندن دیوار دارد.

 

کولر گازی پنجره ای فضای اطراف پنجره را اشغال میکند ولی کولر گازی اسپلیت به دیوار نصب میشود و فضایی را اشغال نمیکند.

 

کولر گازی اسپلیت ، برق کمتری را نسبت به کولر گازی پنجره ای مصرف میکند.

2-کولر گازی پنجره ای:

کولر گازی پنجره ای برق زیادی را مصرف میکند.

نصب کولرهای پنجره ای  نیاز به متخصص نصاب ندارد  و به راحتی نصب میشود.

کولر گازی پنجره ای  نیاز به یک محیط بزرگ در پشت پنجره  دارد.

کولر های گازی اسپلیت  باید در زمستان در محیط پوشیده قرار بگیرند تا آسیبی به آنها وارد نشود.

هنگام نصب کولر گازی پنجره ای ، قسمتی از پنجره  از بین میرود  و تهویه طبیعی هوا و نور خورشید کاهش می یابد.

 

 

 

 

مقایسه کولر گازی پنجره ای با اسپیلت

کولرگازی اسپیلت دستگاهی است که یونیت داخلی آن به دیوار نصب می شود. و یونیت خارجی آن در بیرون از ساختمان قرار میگیرد.

کولر گازی پنجره ای دستگاهی است که پشت پنجره و یا جایی که پشت آن فضای باز است، نصب می شود.

انواع کولر گازی

کولر های گازی به سه دسته تقسیم میشوند:

کولر گازی اسپلیت

کولر گازی ایستاده

کولر گازی پنجره ای

 

تفاوت در اندازه کولر گازی

یونیت خارجی کولر گازی اسپلیت که در بیرون از ساختمان قرار دارد فضای زیادی را اشغال میکند.اما یونیت داخلی اسپلیت فضای کمتری را میگیرد و روی دیوار نصب میشود.

کولر قابل حمل نیز فضای زیادی از زمین کنار پنجره را اشغال میکند.و در فضا های کوچک کاربرد ندارد.

تفاوت در طراحی کولر گازی:

از نظر طراحی بدنه داخلی کولر گازی اسپلیت روی دیوار نصب میشود و قسمتی از آن به نام یونینت خارجی در بیرون از ساختمان قرار میگیرد که زیبا به نظر نمیرسد.

اگر فضای بیرون از خانه نیز مهم میباشد بهتر است که کولر گازی پرتال را نصب کنید.

تفاوت در نصب کولر گازی:

اگر کولر گازی اسپلیت انتخاب کرده کرده اید باید برای نصب آن از یک متخصص نصاب کمک بگیرید.

نصب کولر گازی یک کار تخصصی است  و نصب آن  اگر یک کولر گازی اسپلیت خریداری کرده اید باید با یک متخصص برای نصب آن تماس بگیرید و چون هم قسمت داخلی و هم خارجی آن بر روی دیوار نصب می شوند و این کار به دلیل تخصصی بودن فقط از عهده نصاب متخصص آن برمی آید.

کولر گازی پنجره ای و قابل حمل را میتوانید خودتان نصب کنید و نیاز به متخصص نصاب نخواهد بود.

تفاوت در میزان صدای کولر گازی:

کولر گازی اسپیلت به دلیل اینکه کمپرسور آن خارج از ساختمان قرار میگیرد صداییی داخل ساختمان وجود ندارد.

اما کولر گازی قابل حمل و پنجره ای به چون کمپرسور در محل استفاده وجود دارد ،صدای زیادی را در محل استفاده ایجاد میکنند.

مدل و برند کولر های گازی در میزان صدای آنها نیز موثر هستند.

تفاوت در ظرفیت کولر گازی

در کولر گازی اسپلیت چون دستگاه سردکن جدا از کمپرسور میباشد به همین دلیل میتوان کولر هایی با قدرت بیشتر تولید کرد.

قدرت کولر گازی اسپلیت بسیار بیشتر از کولر های گازی قابل حمل و پنجره ای میباشد.

امروزه کولر گازی پنجره ای  کمتر تولید میشود ولی کولر گازی اسپلیت بیشترین کاربرد را دارد.

در ساختمان هایی که محدودیت فضا وجود ندارد از کولر گازی اسپلیت استفاده میشود.

تفاوت کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

  • کولر گازی اسپلیت

پنل داخلی کولر گازی اسپلیت به وسیله دو لوله به کندانسور  که در بیرون  ساختمان  است متصل میشود.

تعمیر و نگهداری کولر گازی اسپلیت  راحت تر از کولر گازی پنجره ای میباشد.

 

نصب کولرگازی پنجره ای راحت تر از کولر گازی اسپلییت میباشد.

نصب کولر گازی اسپلیت دشوار تر است چون برای نصب کولر گازی اسپلیت نیاز به سوراخ کاری و کندن دیوار دارد.

 

کولر گازی پنجره ای فضای اطراف پنجره را اشغال میکند ولی کولر گازی اسپلیت به دیوار نصب میشود و فضایی را اشغال نمیکند.

 

کولر گازی اسپلیت ، برق کمتری را نسبت به کولر گازی پنجره ای مصرف میکند.

2-کولر گازی پنجره ای:

کولر گازی پنجره ای برق زیادی را مصرف میکند.

نصب کولرهای پنجره ای  نیاز به متخصص نصاب ندارد  و به راحتی نصب میشود.

کولر گازی پنجره ای  نیاز به یک محیط بزرگ در پشت پنجره  دارد.

کولر های گازی اسپلیت  باید در زمستان در محیط پوشیده قرار بگیرند تا آسیبی به آنها وارد نشود.

هنگام نصب کولر گازی پنجره ای ، قسمتی از پنجره  از بین میرود  و تهویه طبیعی هوا و نور خورشید کاهش می یابد.